به موسسه حمیده برمکی برای حاکمیت قانون خوش آمدید!
ما در پی گسترش بهترین روش های بین المللی در عرصه قانون هستیم. بدینسان مشغول ظرفیت سازی نهادی در ادارات خدمات ملکی، سکتور خصوصی و جامعه مدنی در زمینه های حاکمیت قانون و دسترسی به عدالت، مشاوره برای ادارات خدمات ملکی، توانمند سازی زنان، صلح اجتماعی و توسعه اقتصادی در افغانستان هستیم.

پروژه ها

پروژه ردیابی مشکلات اساسی

پروژه آينده درخشان در پنج سال آينده در افغانستان اجرا خواهد شد و بر بهبود چشم انداز اقتصادی جوانان محلی در شهری کابل تمرکز خواهد کرد و می تواند کارآفرینان جوان افغان را برای راه اندازی و رشد کسب و کار خود و همچنان کار بر روی بهبود کلی سیستم اکو و حاکمیت قانون…. بیشتر بخوانید

پروژه آگاهی دهی قانون اساسی

پروژه آگاهی دهی قانون اساسی افغانستان با هدف افزایش آگاهی عامه در خصوص قانون اساسی افغانستان و اشتراک عامه در گفتمان های ملی برای دادخواهی از ارزش های قبول شده دموکراسی و حقوق اساسی تضمین شده اتباع در قانون اساسی افغانستان می باشد…. بیشتر بخوانید

پروژه صفحه جدید (پلان عمل ملی ۱۳۲۵)

پروژه صفحه جدید در تطبیق کننده پلان عمل ملی ۱۳۲۵ در خصوص امنیت و عدالت می باشد که در حمایت مستقیم برای اجرای برنامه عمل ملی 1325 افغانستان برنامه ریزی گردیده است، هدف این برنامه کمک و افزایش امنیت و عدالت برای زنان و دختران در افغانستان است…. بیشتر بخوانید
واحد مساعدت حقوقی

به چه کمکی نیاز دارید؟

اداره و ایجاد واحد مساعدت های حقوقی یکی از فعالیت های مهم حقوقی برنامه ردیابی مشکلات اساسی – آینده درخشان افغانستان بوده که تطبیق این برنامه یکی از مسولیت های عمده موسسه حمیده برمکی برای حاکمیت قانون می باشد. هدف اساسی واحد مساعدت حقوقی ارایه ارائه مشوره های حقوقی رایگان در رابطه به استخدام، تجارت و سرمایه گذاری برای مستفید شونده گان برنامه آینده درخشان میباشد که به شکل رایگان در طول عمر برنامه برای آنها ارایه میگردد.

تماس با ما:

۰۰۹۳۷۹۸۰۶۰۶۲۰

legal.helpdesk@hborl.org.af 

رده بدی سوال ها

برنامه آینده درخشان افغانستان جهت تحریک رشد اقتصادی در یک اقتصاد است که فرصت برای همه افغان ها را فراهم می کند. برنامه آینده درخشان در طول پنج سال اینده در افغانستان اجرا خواهد شد و بر بهبود چشم انداز اقتصادی برای جوانان محلی در کابل تمرکز خواهد کرد تا سرمایه گذاران جوان افغان را در ایجاد و رشد تجارت شان قادر ساخته و همچنان کار روی بهبود کلی اکو سیستم و حاکمیت قانون صورت میگرد.

ما از طریق یک رویکرد پایین به بالا پیش میرویم، استفاده از تکنالوژی به عنوان یک کاتالیزور برای پیشبرد نوآوری و باورمند به پیوستند و یادگیری با همفکران همتای خود هستیم.

اخبار

برنامه آموزشی پروژه صفحه جدید

برنامه آموزشی آگاهی حقوقی در مورد عدالت رسمی / غیر رسمی و ارتباط بین امنیت و عدالت در ولایت پروان با مشارکت ۲۳ کارمند نهاد های مختلف دولتی از تاریخ ۱۳ ...

امضای تفاهمنامه برنامه صفحه جدید

برنامه صفحه جدید به منظور تطبیق قطعنامه ۱۳۲۵ شورای امنیت سازمان ملل متحد که به تاریخ 31 اکتوبر سال 2000 صادر گردیده ، طرح شده است که شامل برنامه های آموزشی ...

واحد مساعدت حقوقی

واحد مساعدت حقوقی یکی از فعالیت های مهم برنامه ردیابی مشکلات اساسی / آینده درخشان بوده که تطبیق این فعالیت یکی از مسؤلیت های عمده مؤسسه حمیده برمکی برای حاکمیت قانون ...

کتابخانه حمیده برمکی

کتابخانه غیر دولتی، موسسه حميده برمکی برای حاکمیت قانون شامل صدها جلد کتاب در تمام حوزه های حقوقی ميباشد. اين كتاب ها به زبانهاي فارسی / دری، پشتو، انگلیسی و عربی ...