خوش آمدید!

به موسسه حمیده برمکی برای حاکمیت قانون

ما در پی گسترش بهترین روش های بین المللی در عرصه قانون هستیم. بدینسان مشغول ظرفیت سازی نهادی در ادارات خدمات ملکی، سکتور خصوصی و جامعه مدنی در زمینه های حاکمیت قانون و دسترسی به عدالت، مشاوره برای ادارات خدمات ملکی، توانمند سازی زنان، صلح اجتماعی و توسعه اقتصادی در افغانستان هستیم. بیشتر بخوانید…

پروژه های در حال اجرا

پروژه صفحه جدید (پلان عمل ملی ۱۳۲۵)

صفحه جدید یک برنامه سه ساله جهت پیاده سازی پلان عمل ملی ۱۳۲۵ افغانستان با تمرکز بر امنیت و ...

برنامه آگاهی دهی قانون اساسی

متاسفانه در افغانستان، به طور کلی، مردم کمتر از حقوق و مسائل قانون اساسی آگاهی دارند. بنابراین هدف این ...

مجموعه قوانین افغانستان

مجموعه قوانین، پالیسی ها، مقررات و طرزالعمل های مربوط به تجارت و سرمایه گزاری در افغانستان یکی از دستاورد های دیگر موسسه حمیده برمکی برای حاکمیت قانون عبارت از سی دی (CD) ترتیب شده است که حاوی مجموعه قوانین، پالیسی ها، مقررات و طرزالعمل های مربوط به تجارت و سرمایه گزاری در افغانستان است که از سوی جمهوری اسلامی افغانستان در حال تطبیق قرار دارد، از جمله یک تعداد قوانین و مقرارات که شامل این سی دی می باشد

45447364_1106457629523652_3151716279627284480_o

کتابخانه حمیده برمکی

کتابخانه غیر دولتی، موسسه حميده برمکی برای حاکمیت قانون شامل صدها جلد کتاب در تمام حوزه های حقوقی ميباشد. اين كتاب ها به زبانهاي فارسی / دری، پشتو، انگلیسی و عربی بوده و علاوه بر این، کاربران اين کتابخانه دسترسی به کتابخانه الكترونيكی که شامل بسیاری از اسناد اسکن شده و منابع آنلاین مي باشد؛ دارند. اين كتابخانه به طور مداوم در حال رشد بوده و اين موسسه از اهدا و کمک كتاب قدر داني مي كند.

IMG_4911

ساحات موضوعی

بر اساس ماده دوم اساسنامه این موسسه، موسسه حمید برمکی برای حاکمیت قانون؛ روی هفت ساحات موضوعی ذیل متمرکز نموده است.

 حاکمیت قانون و دسترسی به عدالت
 حقوق بشر
 ظرفیت سازی (ارگان های دولتی و جامعه مدنی)
 ظرفیت سازی (دانشگاه های افغانستان)
 اصلاحات قانونگذاری
 اصلاحات اداری
 صلح اجتماعی

واحد مساعدت حقوقی

  به چی کمکی نیاز دارید؟

  اداره و ایجاد واحد مساعدت های حقوقی یکی از فعالیت های مهم حقوقی برنامه ردیابی مشکلات اساسی – آینده درخشان افغانستان بوده که تطبیق این برنامه یکی از مسولیت های عمده موسسه حمیده برمکی برای حاکمیت قانون می باشد. هدف اساسی واحد مساعدت حقوقی ارایه ارائه مشوره های حقوقی رایگان در رابطه به استخدام، تجارت و سرمایه گذاری برای مستفید شونده گان برنامه آینده درخشان میباشد که به شکل رایگان در طول عمر برنامه برای آنها ارایه میگردد.

  تماس با ما:

  ۰۰۹۳۷۹۸۰۶۰۶۲۰

  legal.helpdesk@hborl.org.af 

  معرفی برنامه

  برنامه آینده درخشان افغانستان جهت تحریک رشد اقتصادی در یک اقتصاد است که فرصت برای همه افغان ها را فراهم می کند. برنامه آینده درخشان در طول پنج سال اینده در افغانستان اجرا خواهد شد و بر بهبود چشم انداز اقتصادی برای جوانان محلی در کابل تمرکز خواهد کرد تا سرمایه گذاران جوان افغان را در ایجاد و رشد تجارت شان قادر ساخته و همچنان کار روی بهبود کلی اکو سیستم و حاکمیت قانون صورت میگرد.

  ما از طریق یک رویکرد پایین به بالا پیش میرویم، استفاده از تکنالوژی به عنوان یک کاتالیزور برای پیشبرد نوآوری و باورمند به پیوستند و یادگیری با همفکران همتای خود هستیم.

  برای معلومات بیشتر در مورد محور های اساسی پروژه رد یابی مشکلات اساسی افغانستان 

  اخبار و رویدادها

  آدرس

  موسسه حمیده برمکی برای حاکمیت قانون
  تایمنی، سرک ۷، خانه نمبر ۸، کابل – افغانستان
  شماره تماس: ۰۰۹۳۷۹۸۰۶۰۶۲۰
  ایمیل: info@hborl.org.af

  همکاران